Instrumentvårds tjänster

Här följer utt urval av de tjänster vi utför på gitarrer, basar, fioler, banjos, mandoliner och de flesta stränginstrument.

Trä är levande material och alla instrument är olika. Därför har vi inte fasta priser utan jobbar per timme.

Kostnad för eventuella delar tillkommer förstås.


Ett fast pris kan avtalas efter inspektion av instrumentet.

Målet för oss är att jobba effektivt och utan att kosta mer än nödvändigt.


Ett presentkort är en fin gåva till musikern.

Det kan användas till alla tjänster vi erbjuder.

Lagning av sprickor, halsar, stall

Vi lagar och återställer ditt trasiga instrument. Allt ifrån lösa stall till avbrutna halsar, stora sprickor etc. Det mesta går att laga och få instrumentet användbart igen. 

Lagningar lämnar ofta spår, det är träets natur, vi gör dock allt för att dölja lagningen så gott det går.


Byta greppband, greppbräda och bandslipning

Banden och greppbrädan slits och kan få gropar eller få strängarna att skorra. Instrumentvård slipar och byter ut dem vid behov, och gör greppbrädar ren från "nagelgropar och DNA.

Efter ett sådant ingrepp behöver det göras en setup av stränghöjd vilket kan resultera i att en ny sadel och stall kan behövas.


Inställning/ setup

Hur bra ett instrument är beror på dess setup, stränghöjd och intonation.


Vi ställer in ditt instrument efter dina önskemål.


Att börja spela ett instrument möter mycket motstånd i början, inte minst med att få kontroll på fingrarna och då underlättar det om instumentet är så lättspelat som möjligt och låter sitt bästa.Elektronik och pickuper

Vi fixar lektronik som inte fungerar eller sprakr/ glappar.

Byter ut eller installerar pickuper och skärmar av instrumentet för att motverka missljud.

Instrument SPA

Vi erbjuder grundlig rengöring, polering och nya strängar.

Åtgärdar mindre repor och  polerar upp instrumentet samt ser över funktion och skick.

Garanti

Det viktigaste för oss är att du blir nöjd med arbetet.

Det finns dock inte garantier att lagningar faktiskt håller, eller att oförutsedda problem uppstår.

Om problemen fortsätter och djupare arbete behövs för att få instrumentet i bra skick så drar vi av föregående faktura från det nya arbetets kostnad.


Instrumentvård står inte för fraktkostnader om det skulle vara aktuellt.

Sadel och stall av ben

Saldar och stall utgör länken från strängen till instrumentet och förmedlar tonen ner i locket.

Att dessa är gjorda av bra material och korrekt inställda gör mycket för hur instrumentet känns att spela på.